Ký Hiệu, Số Hóa Đơn sẽ thay đổi như thế nào trong đầu năm 2023

1. Ký Hiệu Hóa Đơn Khi Bắt Đầu Năm 2023

Theo Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC như sau:

Ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử là ký tự có một chữ số tự nhiên là các số tự nhiên 1, 2, 3, 4, 5, 6 để phản ánh loại hóa đơn điện tử như sau:

– Số 1: Phản ánh loại hóa đơn điện tử giá trị gia tăng;

– Số 2: Phản ánh loại hóa đơn điện tử bán hàng;

– Số 3: Phản ánh loại hóa đơn điện tử bán tài sản công;

– Số 4: Phản ánh loại hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia;

– Số 5: Phản ánh các loại hóa đơn điện tử khác là tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung của hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ;

– Số 6: Phản ánh các chứng từ điện tử được sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử.

Theo Điều 4, thông tư 78/2021/TT-BTC, quy định về Ký hiệu mẫu số, Ký hiệu hóa đơn của hóa đơn điện tử:

b) Ký hiệu hóa đơn điện tử là nhóm 6 ký tự gồm cả chữ viết và chữ số thể hiện ký hiệu hóa đơn điện tử để phản ánh các thông tin về loại hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không mã, năm lập hóa đơn, loại hóa đơn điện tử được sử dụng.

Sáu (06) ký tự này được quy định như sau:

    • Ký tự đầu tiên là một (01) chữ cái được quy định là C hoặc K như sau: C thể hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, K thể hiện hóa đơn điện tử không có mã;
    • Hai ký tự tiếp theo là hai (02) chữ số Ả rập thể hiện năm lập hóa đơn điện tử được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịch. Ví dụ: Năm lập hóa đơn điện tử là năm 2022 thì thể hiện là số 22; năm lập hóa đơn điện tử là năm 2023 thì thể hiện là số 23;
    • Một ký tự tiếp theo là một (01) chữ cái được quy định là T, D, L, M, N, B, G, H thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng

Như vậy, khi bắt đầu bước sang năm 2023, hai ký tự thể hiện năm lập hóa đơn sẽ là 23. Ví dụ: Năm 2022 sử dụng hóa đơn có ký hiệu 1C22TYY thì sang năm 2023 sẽ chuyển thành 1C23TYY.

2. Số Hóa Đơn Khi Bắt Đầu Năm 2023 

Theo khoản 3 Điều 10 Nghị định 123 quy định như sau:

a) Số hóa đơn là số thứ tự được thể hiện trên hóa đơn khi người bán lập hóa đơn. Số hóa đơn được ghi bằng chữ số Ả-rập có tối đa 8 chữ số, bắt đầu từ số 1 vào ngày 01/01 hoặc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm có tối đa đến số 99 999 999.

Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn trong cùng một ký hiệu hóa đơn và ký hiệu mẫu số hóa đơn. Riêng đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thì số hóa đơn được in sẵn trên hóa đơn và người mua hóa đơn được sử dụng đến hết kể từ khi mua”

Như vậy, khi bắt đầu năm 2023, số hóa đơn sẽ được đánh lại từ 1 tương ứng với từng ký hiệu hóa đơn.

Phần mềm sẽ tự động đánh lại số hóa đơn với thứ tự là số 1 cho hóa đơn đầu tiên của năm 2023 tương ứng với từng ký hiệu của hóa đơn.

Ví dụ: Với hóa đơn cuối cùng của năm 2022 có ngày lập là 31/12/2022, ký hiệu 1C22TYY, số hóa đơn 00000999 thì khi bước sang năm 2023, phần mềm sẽ tự động cập nhật ký hiệu của hóa đơn đầu tiên có ngày lập thuộc năm 2023 thành 1C23TYY và số hóa đơn là 00000001.

Trên đây là bài tham khảo hữu ích mà Dịch Vụ Giải Pháp Doanh Nghiệp đem lại. Chào Xuân năm mới, Dịch Vụ Giải Pháp Doanh Nghiệp tri ân đến những khách mới và cũ bằng những ưu đãi lớn:

Khi mua 3 năm Chữ Ký Số tặng: 

  • Tặng 500 số hóa đơn 
  • Tặng phần mềm BHXH 
  • Tặng 1 chai Rượu Vang trị giá 450.000đ khi đăng ký 5 Chữ Ký Số 

Mọi thông tin Đăng Ký chữ Ký Số vui lòng liên hệ:

Tel(zalo): Nguyễn Tín – 0981 680 888 Zalo

Emailnguyentin.kthn@gmail.com

Website: Giaiphapdoanhnghiep.com.vn

Địa chỉ phía Bắc:+ CS1: Tòa smile số 1 Nguyễn Cảnh Dị, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 

+CS2: Toà Nhà An Bình Khu Đô Thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Địa chỉ phía Nam: 279-281 Đường Cộng Hoà, Tân Bình, HCM

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *