Thời hạn nộp thuế môn bài đối với doanh nghiệp mới thành lập?

Thuế môn bài chính là nghĩa vụ mà cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp phải thực hiện theo năm hoặc khi mới sản xuất kinh doanh. Vậy thời hạn nộp thuế môn bài đối với doanh nghiệp mới thành lập được pháp luật quy định như thế nào?

Căn cứ điểm a, khoản 1, điều 10 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định thời hạn kê khai lệ phí môn bài:

“ 1. Lệ phí môn bài

a) Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

b) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.

Như vậy, doanh nghiệp mới thành lập sẽ nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thực tế hiện nay một số chi cục thuế hướng dẫn doanh nghiệp mới thành lập khai tờ khai lệ phí môn bài trong năm thành lập như sau:

Điểm khác biệt là chỉ tiêu 24 không điền số thuế môn bài phải nộp. Năm thứ hai sau năm thành lập doanh nghiệp nộp tờ khai lệ phí môn bài có điền số thuế môn bài phải nộp trước ngày 30/01.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Call Now Button