Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử viết sai mới nhất 2021

Cũng giống như hóa đơn giấy, khi sử dụng hóa đơn điện tử có thể xảy ra sai sót trong quá trình lập hóa đơn. Kế toán phải căn cứ vào từng trường hợp sai sót cụ thể để áp dụng các phương pháp điều chỉnh đúng. Sau đây Giải Pháp Doanh Nghiêp sẽ hướng dẫn xử lý hoá đơn điện tử viết sai đơn giản nhất.

Cơ sở hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử viết sai

– Theo Điều 9. Xử lý hóa đơn điện tử đã lập Thông tư 32/2011 / TT-BTC.

– Các công văn hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử viết sai khác đối với từng trường hợp lỗi cụ thể.

Xử lý hoá đơn viết sai
Xử lý hoá đơn viết sai

Tổng quan về cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai chính tả 

– Nếu không gửi cho khách hàng, hóa đơn lập sai có thể bị hủy và xuất hóa đơn mới

– Trường hợp đã gửi sai hóa đơn điện tử cho khách hàng thì xác định xem: hóa đơn điện tử có sai sót đã kê khai thuế hay chưa:

+ Nếu chưa kê khai thuế: Lập biên bản hủy => Xuất hóa đơn mới thay thế.

+ Nếu đã kê khai thuế: Lập biên bản điều chỉnh => Xuất hóa đơn điều chỉnh sai sót.

+ Riêng trường hợp sai tên, địa chỉ công ty nhưng đúng mã số thuế thì chỉ cần lập biên bản điều chỉnh.

Cách điều chỉnh, hủy và lập lại hóa đơn điện tử khi có sai sót

Xử lý hóa đơn điện tử viết sai trong trường hợp: hóa đơn điện tử đã lập có sai sót nhưng chưa gửi cho người mua.

Theo Công văn số 3441 / TCT-CS ngày 29/8/2019 của Tổng cục Thuế về hóa đơn điện tử:

Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót nhưng chưa gửi cho người mua thì người bán hủy hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới gửi cho người mua.

Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tra cứu.

– Ghi chú:

+ Trường hợp này, người bán không cần lập biên bản hủy hóa đơn.

+ Cách xử lý này áp dụng cho tất cả các lỗi

Xử lý hoá đơn điện tử sai sót
Xử lý hoá đơn điện tử sai sót

Xử lý hóa đơn điện tử viết sai trong trường hợp: đã gửi hóa đơn điện tử cho người mua.

Theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015 / TT-BTC, trường hợp hóa đơn có sai sót về địa chỉ người mua nhưng đúng MST thì các bên chỉ cần lập biên bản điều chỉnh và miễn thuế. từ việc xuất hóa đơn. điều chỉnh.

Theo Công văn số 11624 / CT-TTHT ngày 14/10/2019 của Cục Thuế TP. Đối với Hóa đơn, Quy chế này áp dụng đồng thời cho Hóa đơn điện tử.

=> Đối với hóa đơn tiền điện viết sai: địa chỉ, tên công ty, hai bên chỉ cần biên bản điều chỉnh hóa đơn

Xử lý hóa đơn điện tử có các nội dung còn lại viết sai trong các trường hợp cụ thể

Việc xử lý hóa đơn điện tử viết sai khi hóa đơn điện tử đã được gửi cho người mua được thực hiện bằng cách điều chỉnh, hủy bỏ và lập mới tùy trường hợp đã sử dụng hóa đơn điện tử có lỗi. có phải kê khai thuế hay không?

để có cách xử lý sẽ khác:

Trường hợp đã lập và gửi hóa đơn điện tử cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán, người mua chưa kê khai thuế:

Nếu phát hiện sai sót thì xử lý theo cách sau: Hủy hóa đơn điện tử viết sai rồi Tạo hóa đơn điện tử mới

Như sau:

+ Bước 1: Người bán và người mua xác nhận lỗi và đồng ý hủy hóa đơn điện tử đã lập sai.

+ Bước 2: Người bán lập hóa đơn điện tử mới theo quy định để gửi cho người mua. Hóa đơn điện tử mới phải có dòng chữ “Hóa đơn này thay thế cho hóa đơn số …, ký hiệu, ngày gửi” tháng 5.

– Ghi chú:

+ Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền tra cứu.

+ Cách xử lý trên áp dụng cho tất cả các trường hợp (lỗi) sai sót (Trừ trường hợp sai tên công ty hoặc địa chỉ nhưng đúng MST thì thực hiện nhỏ như 1)

Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì người bán và người mua đã kê khai thuế

Khi đó phát hiện ra có sai sót chúng tôi sẽ xử lý bằng cách điều chỉnh lại hóa đơn.

Cụ thể làm như sau:

+ Bước 1: Bên bán và bên mua phải thỏa thuận bằng văn bản có chữ ký điện tử của hai bên ghi rõ lỗi.

+ Bước 2: Bên bán xuất hóa đơn điện tử sửa lỗi, trong đó ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, số tiền thuế giá trị gia tăng trên hóa đơn điện. . tử số…, ký hiệu…

=> Căn cứ vào hóa đơn điện tử đã điều chỉnh, bên bán và bên mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành.

Lưu ý: Hóa đơn điều chỉnh không được có số âm (-).

Hóa đơn điện tử đã kê khai thuế bị sai sót: Mã số thuế, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, ngày tháng năm

=> Đây là những sai sót về nội dung không ảnh hưởng đến lượng nên bạn không thể điều chỉnh tăng giảm mà chỉ có thể điều chỉnh nội dung đúng:

+ Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn (2 bên ký xác nhận

lỗi)

+ Bước 2: Người bán xuất hóa đơn điều chỉnh nội dung sai.

ghi rõ nội dung sai, nội dung đúng đối với hóa đơn điện tử số …, ký hiệu …

Hóa đơn điện tử đã kê khai thuế có sai sót về số lượng, đơn giá, tổng thành tiền, thuế suất, số tiền thuế, tiền hàng cộng thêm, tổng số tiền phải nộp

=> Đây là những lỗi liên quan đến số lượng hoặc số tiền nên bạn sẽ thực hiện điều chỉnh tăng giảm:

Cần thực hiện điều chỉnh giảm. Ngược lại, nếu viết sai thì thấp hơn, cần điều chỉnh lại.

+ Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn (2 bên ký xác nhận sai sót)

+ Bước 2: Người bán xuất hóa đơn điều chỉnh tăng, giảm.

ghi rõ việc điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, số thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn điện tử số …, ký hiệu …

Hóa đơn điều chỉnh không được có số âm (-).

Các hóa đơn điều chỉnh sai sót của hóa đơn điện tử cần điều chỉnh tăng, giảm

 Theo công văn số 13313 / CT-TTHT ngày 11/11/2019 của Cục Thuế TP. Đối với hóa đơn điện tử, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện như sau:

Lập và ký biên bản điều chỉnh hóa đơn

Đảm bảo nguyên tắc: Biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử phải có đầy đủ chữ ký của người bán và người mua, sau đó:

+ Nếu người mua có chữ ký điện tử thì lập biên bản điều chỉnh và ký điện tử.

+ Ngược lại, nếu người mua không có chữ ký điện tử thì biên bản điều chỉnh phải được lập bằng giấy và có chữ ký của người.

(Theo các Công văn: Công văn số 7639 / CT-TTHT ngày 24/02/2020 của Cục Thuế thành phố Hà Nội, Công văn số 941 / CT-TTHT ngày 10/02/2020 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Công văn số 411 / TCT-DNL ngày 04/02/2020 của Tổng cục Thuế)

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói uy tín có bảo hành – giá chỉ từ 500k

Giải Pháp Doanh Nghiệp đã chia sẻ với các bạn cách xử lý hoá đơn điện tử viết sai ở trên. Hy vọng các bạn có thể tìm giải quyết các vấn đề mình đang gặp phải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button